Aktualności

Komunikat Rektora w sprawie kontynuacji kształcenia w trybie zdalnym w roku akademickim 2020/2021

« wróć

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy,

w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem semestru letniego pragnę poinformować iż, z uwagi na utrzymanie ograniczeń wprowadzonych przez rząd w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych oraz wprowadzenie innych ograniczeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce tryb zdalny prowadzenia zajęć dydaktycznych zostaje przedłużony do dn. 9 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby zajęć praktycznych na wybranych kierunkach medycznych.

Jednocześnie w związku z kontynuacją kształcenia on-line, władze uczelni postanowiły obniżyć o 50 zł czesne wszystkim studentom studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich. Rekompensata w czesnym będzie naliczona automatycznie w miesiącach od marca 2021 do kwietnia 2021.

W przypadku poprawy sytuacji epidemicznej oraz łagodzenia ograniczeń rządowych organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie, która pozwoli na stopniowe przywracanie zajęć stacjonarnych oraz hybrydowych.