Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 260 zł za miesiąc

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży.

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie, na specjalności „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu”.