Już od 320 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku Logistyka skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę z jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Kierunek Logistyka zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania 
Opiekun kierunku: dr Michał Tumielewicz, mtumielewicz@san.edu.pl

Specjalności

 • Koordynator informacji logistycznej
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Transport - Spedycja - Logistyka
 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

Specjalność „Koordynator informacji logistycznej” skierowana jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w logistyce. Specjalność ta łączy dwie dynamicznie rozwijające się branże: logistyczną i informatyczną, a główny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych i zaspokajania tych potrzeb rozwiązaniami bazującymi na najnowszych technologiach ICT. W ramach zajęć studenci poznają innowacyjne podejście do samego procesu wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych.

W ramach specjalności „Logistyka handlu i dystrybucji” studenci zdobywają wiedzę i umiejętności zarządzania logistyką w sieciach dystrybucyjnych, które szczególnie szybko rozwijają się na terenie naszego kraju. Studenci tej specjalności mają okazję pogłębić wiedzę z zakresu wykorzystywania informatyki w procesach dystrybucyjnych i handlowych, technologii magazynowych oraz zagadnień związanych z rolą opakowań w systemach logistycznych. Absolwenci tej specjalności poznają strategie i struktury logistyczne występujące w handlu oraz zasady funkcjonowania centrów logistycznych. Istotnym elementem tej specjalności jest również pokazanie oddziaływania procesów komunikacji na prawidłowość funkcjonowania łańcuchów logistycznych.

Kształcenie w ramach specjalności „Transport – Spedycja – Logistyka” jest adresowane do studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z firmami świadczącymi usługi transportowe. Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry spedytorów, organizujących terminowy przewóz towarów. Studenci pozyskują wiedzę w zakresie międzynarodowego rynku usług logistycznych, prawa transportowego, logistyki miejskiej oraz ubezpieczeń w transporcie. Absolwenci specjalności są przygotowani teoretycznie i praktycznie do m.in.: planowania i organizowania transportu ładunków, zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych, i pomiarowych zarządzania transportem, przygotowywania odprawy celnej towarów oraz prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami.

Specjalność „Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych” przygotowuje przyszłych specjalistów odpowiedzialnych za koordynację i uprawnienia operacyjnego zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa przemysłowego. Jest to wyzwanie dla specjalisty ds. jakości, który posiada wiedzę obejmującą znajomość systemów zarządzania jakością, narzędzi jakości, systemów produkcyjnych i transportu wewnętrznego, czy też audytowania i rachunku kosztów działań logistycznych. Połączenie wiedzy z obszarów logistyki i jakości pozwala na elastyczne dostosowanie się do wymagań klientów, zrozumienie problemów, które wymagają rozwiązania przez logistyków i pracowników działów jakości. Specjalność ta uwzględnia potrzeby współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych kształcąc specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o filozofię TQM (total quality management), zakładającej podnoszenie jakości działania kompleksowego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto?

 • Kierunek zapewnia praktyczne metody kształcenia opracowane na potrzeby rynku pracy
 • Możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki przygotowującej specjalistów Logistyki
 • Szeroka współpraca z firmami logistycznymi w zakresie przygotowania przyszłych specjalistów
 • Możliwość przygotowania do certyfikacji zawodowej
 • Program kształcenia wykorzystuje nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Nasze motto to: „uczymy praktycznie, uczą praktycy, praktykujemy z pracodawcami"
 • Innowacyjność
 • Technologia
 • Praktyczne podejście do logistyki w trzech krokach

Bez wątpienia Logistyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Oferowane specjalności do wyboru to:

 • Logistyka handlu i dystrybucji,
 • Transport – Spedycja - Logistyka,
 • Koordynator informacji logistycznej,
 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych,

Specjalności są wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców na specjalistów w zakresie zarządzania logistycznego. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne, gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy.

 1. UCZYMY PRAKTYCZNIE
  Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.
 2. UCZĄ PRAKTYCY
  Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej.
 3. PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI
  Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk, jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.

Jak wyglądają studia online?

Studia ON-LINE w Społecznej Akademii Nauk realizowane są dwutorowo. Podstawę stanowią działania na platformie edukacyjnej Blackboard Learn Ultra. 

Zajęcia ON-LINE odbywające się na platformie edukacyjnej realizowane są:

 • synchronicznie - zajęcia i wykłady (nieobowiązkowe) odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych (po godzinie 18:00 czasu polskiego)
 • asynchronicznie - na platformie moderowanej przez wykładowcę: forum dyskusyjne, zadania, testy, projekty

Podczas roku odbywa się pięć zjazdów w łódzkiej filii Uczelni, są to m.in.:

 • październik - zajęcia wprowadzające na semestr zimowy,
 • grudzień - zjazd dydaktyczny
 • luty - sesja egzaminacyjna zimowa oraz zajęcia wprowadzające na semestr letni
 • kwiecień - zjazd dydaktyczny
 • czerwiec/lipiec - sesja egzaminacyjna letnia

Wykładowcy-praktycy

 • dr Anita Fajczak-Kowalska – dydaktyk, specjalistka ds. logistyki, recenzent w czasopiśmie Logistyka, członek Zespołu Redakcyjnego w czasopiśmie Transport & Logistics.
 • dr inż. Danuta Janczewska – wieloletni dyrektor branży produkcji cukierniczej (w stanie spoczynku), specjalista systemów planowania produkcji i logistyki zaopatrzenia.
 • dr Grzegorz Mazurkiewicz – prawnik, logistyk, manager w firmie spedycyjno-transportowej oraz agencji celnej, dyrektor zespołu spedycji i transportu, trener logistyki.
 • mgr Milena Dembska-Iwanicka – specjalista-praktyk organizacji transportu

Partnerzy kierunku

Przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem przesyłek i logistyką, działające w segmencie międzynarodowych i krajowych przesyłek kurierskich. Ma ona zasięg ogólnoświatowy i posiada oddziały w ponad 220 krajach na świecie, także w Polsce.

Firma z 27-letnim doświadczeniem na rynku europejskim, specjalizująca się w transporcie drogowym oraz usługach logistycznych, świadczy usługi w zakresie przewozu całopojazdowego oraz częściowego na terenie Europy. 

Partnerem strategicznym kierunku Logistyka i specjalności Koordynator informacji logistycznej jest firma MSPOS Sp. z o.o. MSPOS to przedsiębiorstwo o prawie 30 letniej historii i ugruntowanej pozycji na europejskim rynku teleinformatycznym zajmujące się wdrożeniami i serwisowaniem systemów usprawniających szeroko rozumiane procesy zarządzania przedsiębiorstwem. MSPOS to także złoty partner wdrożeniowy Microsoft.

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę 05 czerwca 2019 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze strony SAN umowę podpisał prof. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wspierany przez pracowników Katedry Gospodarki Elektronicznej SAN w Łodzi, czytaj więcej …