PROMOCJE REKRUTACYJNE NA SEMESTR LETNI 2022/2023

Studia to inwestycja w przyszłość, ale nie każda inwestycja musi wiązać się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 • jako Kandydat możesz skorzystać z promocji stałych oraz czasowych, które obniżą Twoje koszty związane z aplikowaniem na studia w SAN 
 • jako Student SAN możesz skorzystać z promocji na czesne za studia

Sprawdź promocje i zapisz się już dziś! 

Promocje czasowe

PROMOCJA 0 ZŁ WPISOWEGO - oszczędzasz 400 zł

PROMOCJA 0 ZŁ WPISOWEGO - oszczędzasz 400 zł

Kandydaci zapisujący się na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 otrzymują zniżkę w opłacie wpisowej w wysokości 400 zł*

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji**

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings

Pozostałe promocje

PROMOCJA „STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI” - obniż swoje czesne

Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

Jesteś Studentem SAN? Skorzystaj z promocji „Studiuj z przyjaciółmi” i obniż swoje czesne o kilkaset złotych. Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają pełnego zapisu na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023*

 • 200 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę;
 • 100 zł za każdą kolejną osobę;

Promocja obowiązuje do 28.02.2023 roku.

ZNIŻKA RODZINNA

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny:

 • małżeństwo,
 • rodzeństwo,
 • rodzice i dzieci,

oszczędzasz 5% czesnego w semestrach, w których studiują jednocześnie obydwie osoby.

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Zniżka dla rodzin wielodzietnych

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

PROMOCJA 50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

PROMOCJA PRZY JEDNORAZOWEJ WPŁACIE

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Opłać czesne za studia z góry i korzystaj z promocji przy jednorazowej wpłacie:

 • jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 100 zł za każdy semestr*
 • jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 200 zł za każdy rok**

* w dwóch ratach: za semestr zimowy do 25.09, za semestr letni do 25.02

** jednorazowo za cały rok studiów do 25.09

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

Promocja dla Kandydatów na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

PROMOCJA 0 zł dla Kandydatów na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

Promocja - 0 zł dla Kandydatów na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

Kandydaci zapisujący się na semestr wyższy niż pierwszy lub przenoszący się z innej Uczelni na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie otrzymują zniżkę w opłacie wpisowej w wysokości 400 zł* przez cały okres rekrutacji na semestr letni w roku akademickim 2022/2023.

Kandydat otrzymuje zniżkę, jeśli:

 • złoży we właściwym dziekanacie** komplet wymaganych dokumentów oraz otrzyma zgodę Dziekana na podjęcie studiów do dnia 11.02.2023 roku

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Dziekanatów SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings


Regulamin promocji stałych i czasowych dostępny jest w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi.

Opłaty za studia

 

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

 

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • miesięczny system ratalny,
 • semestralny system ratalny
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.