Edukacja ON-LINE

Edukacja on-line zwana również e-learningiem jest nowoczesną metodą kształcenia na odległość. Przekaz informacji i treści edukacyjnych oraz kontakt z wykładowcami w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii komputerowych oraz Internetu.

Studia przez Internet to:
Możliwość studiowania w dowolnym miejscu i czasie, bez wychodzenia z domu, odrywania się od codziennych obowiązków i marnowania czasu na dojazdy. Wystarczy komputer i dostęp do Internetu. To szczególna oferta dla osób, które np. wyjechały za granicę ale chcą zacząć lub/i kontynuować studia.

Elastyczność godzin nauki. Studenci sami mogą decydować o tym, kiedy i ile czasu będą poświęcać na realizację poszczególnych zagadnień, gdyż aktywność na forum nie wymaga bezpośredniego kontaktu z wykładowcą.

Alternatywa dla ludzi w różnym wieku, zarówno maturzystów jak i tych, którzy już pracują i pragną pogłębiać swoją wiedzę lecz z różnych przyczyn nie mogą studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) bądź niestacjonarnym (zaocznym).

Możliwość dostosowania tempa nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb studenta. Istnieje możliwość powracania do zamieszczonych treści edukacyjnych i ich powtarzania w zależności od potrzeby.

Oszczędność finansowa związana głównie z kosztami dojazdu na Uczelnię.

Różnorodność dostępnych materiałów dydaktycznych (zamieszczonych również w czytelniach i bibliotekach wirtualnych dostępnych online dla studentów Uczelni).

Nauka w trybie on-line to przede wszystkim tańsze, wygodne i efektywne rozwiązanie dla osób, które chcą studiować, a nie dysponują nadmiarem czasu. Poza tym studiowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość doskonali preferowane w wielu zawodach cechy takie, jak samodyscyplina, systematyczność oraz umiejętność organizowania własnej pracy i gospodarowania czasem.

Osoby studiujące wirtualnie są pełnoprawnymi studentami. Zdają egzaminy w jednostce macierzystej Uczelni w Łodzi, przygotowują i bronią prace dyplomowe, podobnie jak tradycyjni studenci otrzymują indeksy i legitymacje studenckie. Mają prawo do zaświadczeń do WKU i ZUS oraz mogą ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce, socjalne oraz zapomogi. Po zdaniu egzaminu dyplomowego studenci PAO otrzymują dyplom ukończenia studiów w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na wybranym kierunku. Gwarantem jakości kształcenia oraz wartości uzyskanego dyplomu jest Społeczna Akademia Nauk - najlepsza niepubliczna szkoła wyższa w Łodzi i III uczelnia w Polsce wśród uniwersytetów niepublicznych (wg Rzeczypospolitej i Perspektyw).