Nowoczesne studia

Nowoczesne studia przez internet

Studia realizowane w systemie e-learningowym przy użyciu nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem Internetu. Jest to innowacyjna i zarazem efektywna forma nauczania idealna dla osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania, podnosić kwalifikacje i poszerzać wiedzę w dowolnym miejscu i czasie. Skierowana przede wszystkim do tych, którzy z różnych powodów nie mogą studiować w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym np. osób pracujących i często podróżujących, mieszkających za granicą, pragnących studiować na dwóch kierunkach, matek wychowujących dzieci czy osób niepełnosprawnych.

Technologie informatyczne wykorzystywane podczas studiów on-line - PAO

Wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) do prowadzenia studiów w trybie online:

  • Prosty i efektywny interfejs,
  • Łatwa komunikacja,
  • Możliwość wirtualnych konsultacji z prowadzącym,
  • Dostęp do materiałów dydaktycznych,
  • Współpraca z wieloma typami przeglądarek,
  • Nauka w dowolnym miejscu i czasie.