O SAN ON-LINE

W Społecznej Akademii Nauk studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są od 2007r. Polska Akademia Otwarta (P@O) została utworzona przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (obecnie Społeczna Akademia Nauk) Uchwałą Senatu z dnia 5 marca 2007 roku jako ogólnouczelniana jednostka SWSPiZ (obecnie SAN) oraz zarejestrowana jako jednostka organizacyjna pod nr 204452 Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. 

Doświadczenie zdobyte przez cały okres kształcenia on-line oraz zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym przyczyniły się do powstania nowoczesnej jednostki SAN ON-LINE. Wykorzystujemy tutaj doświadczenie zdobyte przez P@O oraz najnowocześniejsze techniki realizacji zajęć dzięki Platformie Edukacyjnej Blackboard Learn Ultra.Zalety studiów on-line - oferta SAN ON-LINE

Zdalny system studiowania umożliwia dostęp do informacji oraz naukę osobom, które z różnych przyczyn (miejsce zamieszkania, praca, rodzina, obowiązki, stan zdrowia, względy finansowe) nie mogą regularnie uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach oraz tym, które w nowoczesnych formach studiowania upatrują możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

SAN ON-LINE dysponuje nowoczesnym zapleczem teleinformatycznym oraz wsparciem metodycznym do efektywnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Naszym największym atutem jest kadra dydaktyczna. To specjaliści w swoich dziedzinach, którzy od wielu lat prowadzą zajęcia na studiach prowadzonych drogą on-line.