System e-learningowy

Studiowanie on-line

System e-learningowy został uruchomiony na naszej Uczelni w 2007 roku. Społeczna Akademia Nauk jest jednym z wiodących ośrodków akademickich w Polsce prowadzących studia on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia on-line z wykorzystaniem Internetu ze względu na swoją elastyczność stwarzają możliwości poszerzenia wiedzy, horyzontów, realizację marzeń i aspiracji w zakresie studiowania często odkładanych z powodu nadmiaru obowiązków.

Typowo studia on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są:

Przez pracę na Platformie Edukacyjnej Blackboard Learn Ultra

  • Zajęcia/wykłady (nieobowiązkowe) realizowane w sposób synchroniczny w tygodniu roboczym (pn. - pt.), w godzinach wieczornych (po godz.18.00 czasu polskiego)
  • Asynchronicznie na Platformie moderowane przez Wykładowcę : forum dyskusyjne, zadania, testy, projekty (jako część ćwiczeniowa)

Podczas pięciu zjazdów w roku akademickim, organizowanych w siedzibie Uczelni:

  • w październiku: zajęcia wprowadzające na semestr zimowy,
  • w lutym: sesja zimowa i zajęcia wprowadzające na semestr letni,

  • czerwiec/lipiec: sesja letnia,

  • dwa zjazdy dydaktyczno-konsultacyjne.

Materiały dydaktyczne

Materiały do studiowania dostępne są na stworzonej specjalnie dla Studentów SAN ON-LINE Platformie Edukacyjnej. Aby sprostać wymaganiom studiowania zdalnego Uczelnia wykorzystuje Blackboard - nowoczesny System Zarządzania Nauczaniem LMS (ang. Learning Management System). System posiada prosty i efektywny, przenośny interfejs dla przeglądarek internetowych oraz aplikację na telefony komórkowe. Blackboard pracuje poprawnie na każdym komputerze obsługującym język skryptowy PHP i współpracuje z wieloma typami przeglądarek.

Materiały są tak skonstruowane, aby można było uczyć się samemu w domu pod nadzorem prowadzącego. Nauczanie przebiega w optymalnych dla Studenta warunkach i indywidualizuje tempo uczenia się. Treść przedmiotu jest podzielona na moduły. Stanowią one podstawowe źródło wiedzy z danego przedmiotu i wspomagają materiał z wykładów synchronicznych. 

Na pierwszym zjeździe każdy z naszych Studentów otrzymuje indywidualne, wygenerowane hasło i login które umożliwiają dostęp do treści edukacyjnych zamieszczonych w Internecie. Studenci systemu e-learningowego mają obowiązek logowania się na platformie internetowej i brania czynnego udziału na forach internetowych, w dyskusjach moderowanych przez wykładowców, dotyczących przerabianego aktualnie materiału oraz terminowego rozliczania się z prac. Wykłady on-line natomiast mają charakter nieobowiązkowy, prowadzone są w sposób synchroniczny (wykładowca i student pracują w sieci w tym samym czasie) w terminach wcześniej podanych. Wykładowcy przeprowadzają tradycyjne zaliczenia oraz egzaminy w czasie zjazdów sesyjnych w siedzibie Uczelni.