Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie Akademia Inspiracji Sąsiedzkich

« wróć

Społeczna Akademia Nauk
zaprasza do udziału w projekcie Akademii Inspiracji Sąsiedzkich

BLOK SZKOLENIOWY nr 1 Akademia Inspiracji Sąsiedzkich
Tematyka:
−Ja w moim sąsiedztwie: specyfika pracy sąsiedzkiego animatora
−Diagnoza lokalna zasobów i potrzeb społeczności
−Mobilizowanie sąsiadów do działania
−Tworzenie sieci lokalnej współpracy
−Działania sąsiedzkie od pomysłu do projektu
−Planowanie projektu i ewaluacja
−Komunikacja i promocja wlokalnej społeczności
−Aspekty prawne
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: http://bityl.pl/nZ7YF

BLOK SZKOLENIOWY nr 2 Szkolenia otwarte dot. kwestii lokatorskich
Tematyka:
−Lokator a Rozliczanie Energii
−Lokator a Prawa Własności
−Lokator a Roszczenia Majątkowe
−Lokatora Ekoodpady
−Lokatora Bezpieczeństwo
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: http://bityl.pl/MDphI